Το συσκευαστήριο μας κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο ετών ανακαινίστηκε ολικώς ώστε να συμβαδίζει με τις πλέον σύγχρονες ευρωπαϊκές τεχνολογίες στο χώρο της συσκευασίας.
Η κατασκευή διασφαλίζει τη συμμόρφωση με όλες τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις υγιεινής και ορθής βιομηχανικής πρακτικής ώστε να παρέχει ένα ασφαλές και ποιοτικό προϊόν στους καταναλωτές.

Συσκευαστήριο

Οι επτά υπερσύγχρονες φιλοπεριβαλλοντικές ψυκτικές μονάδες (Freon 404) αυτόματης παρακολούθησης (συνολικής χωρητικότητας ….τ.μ.) και οι τέσσερις πιστοποιημένες (CE) ανοξείδωτες γραμμές τυποποίησης (συνολικής παραγωγής tn/day) αποτελούν έμπρακτη απόδειξη της δέσμευσης της διοίκησης της «ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Α.Ε.» σε σχέση με την υψηλή ποιότητα, ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος.
Το εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό της εταιρείας, τηρώντας πιστά όλες τις απαιτήσεις υγιεινής και ποιότητας αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο των παραγόμενων προϊόντων.
Η όλη διαδικασία της παραγωγής έως την προσφορά για κατανάλωση δεν διαρκεί περισσότερο από 4-5 ημέρες, φέρνοντας έτσι το προϊόν απόλυτα φρέσκο στα ράφια των μονάδων εμπορίας διασφαλίζοντας έτσι όλα τα απαραίτητα εκείνα χαρακτηριστικά τα οποία επιθυμεί ο σύγχρονος καταναλωτής.

Ροή παραγωγής:

– Εισαγωγή
– Πρόψυξη
– Τυποποίηση
– Ψύξη
– Φόρτωση