Στόχοι

Η εταιρία μας θέτει στόχους έτσι ώστε να προσφέρουμε:

  • Διαρκή βελτίωση των παραγόμενων προϊόντων με την χρήση των πιο συγχρόνων τεχνολογιών στον τομέα της τυποποίησης και την συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού μας.
  • Επέκταση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης ώστε να επιτύχουμε πλήρη παραγωγική εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων μας.
  • Είσοδο της σε νέες «δύσκολες» και απαιτητικές αγορές.

Επίσης έχει ενταχθεί σε επιδοτούμενο πρόγραμμα ώστε από το νέο έτος να παράγει πιστοποιημένα επιτραπέζια σταφύλια (Σουλτανίνες, Thompson Seedless, Victoria) σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα Agro 2.1 & Agro 2.2.