Σκοπός της εταιρείας είναι η διαρκής ικανοποίηση των απαιτήσεων τόσο των πελατών της όσο και των τελικών καταναλωτών και μέσα από αυτήν η αύξηση των δραστηριοτήτων και των πωλήσεων της.

Ταυτόχρονα εξασφαλίζει την υψηλή ποιότητα σε υγιεινά και ασφαλή προϊόντα των οποίων η παραγωγή και η διανομή πραγματοποιείται με σεβασμό προς το περιβάλλον και κοινωνική ευθύνη.
Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων μας αποτελεί συνεχή δέσμευση μας.

Πολιτική

Η Διοίκηση της εταιρίας ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Α.Ε. έχει σαν κύριο μέλημα της την ποιότητα και την ασφάλεια των προσφερομένων προϊόντων με σεβασμό στο περιβάλλον όπως αυτές εκφράζονται μέσω:

  • Της καλής βιομηχανικής και υγιεινής πρακτικής (GMP, GHP)
  • Των εθνικών και ευρωπαϊκών νομικών διατάξεων για την παραγωγή και την εμπορία
  • Των απαιτήσεων των σύγχρονων προτύπων για την ποιότητα, την ασφάλεια και την περιβαλλοντική διαχείριση των παραγόμενων προϊόντων