ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΩΠΩΝ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΑ
Τα χαρακτηριστικά που συνιστούν την ποιότητα δεν είναι κατ’ ανάγκη τα ίδια για τον παραγωγό , τον έμπορο , τον καταναλωτή ή τον βιομήχανο. Σε κάθε περίπτωση τα χαρακτηριστικά της ποιότητας πρέπει να ικανοποιούν τον χρήστη τους , χωρίς όμως να απομακρύνονται από τις επιθυμίες του καταναλωτή. Έτσι , εκτιμήσεις των χαρακτηριστικών, της ποιότητας πρέπει, από όσους ασχολούνται με την ποιότητα να γίνεται πάντοτε υπό το πρίσμα αν και κατά πόσο ανταποκρίνονται στις επιθυμίες του καταναλωτή. Στην συνέχεια σας παρουσιάζουμε τα χαρακτηριστικά που καθορίζουν την ποιότητα και τα κριτήρια ποιότητας των νωπών σταφυλιών.

Ποιότητα

ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ
Η εμφάνιση των σταφυλιών είναι ίσως ο σπουδαιότερος χαρακτήρας ποιότητας που επηρεάζει την τιμή του προϊόντος. Η πλειονότητα των καταναλωτών αγοράζει κυρίως “με τα μάτια” γιατί από εμπειρία έχουν συνδέσει τα επιθυμητά χαρακτηριστικά με ορισμένη εμφάνιση του συγκεκριμένου είδους καρπού.
Τα χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν την εμφάνιση του νωπού φρούτου είναι τα παρακάτω :
Μέγεθος : διαστάσεις , βάρος , όγκος
Σχήμα και μορφή : σχέση διαμέτρου / μήκους
Χρώμα : ομοιομορφία , ένταση

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ
Η κατάσταση της επιφάνειας του καρπού αν είναι ομαλή, λεία, ανώμαλη ή παρουσιάζει βλάβες από ασθένειες και κακή μεταχείριση , από υπερβολική αφυδάτωση, επιδρά στην ποιότητα των καρπών , όχι μόνο γιατί δημιουργεί απώλειες βάρους αλλά και γιατί οι καρποί στην κατάσταση αυτή δεν γίνονται δεκτοί στην αγορά. Η καθαρότητα της επιφάνειας έχει σημασία στην εμφάνιση του καρπού. Καρποί με χρώματα ή στίγματα επιδρούν αρνητικά στην ποιότητα.
Τα χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν την κατάσταση επιφάνειας είναι :
Εξωτερική – εσωτερική εμφάνιση.
Μορφολογικά χαρακτηριστικά.
Φυσική – μηχανική κατάσταση.
Φυσιολογική κατάσταση.
Παθολογική κατάσταση.

ΦΥΣΙΚΑ- ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΥΦΗ.
Τα χαρακτηριστικά αυτά αναφέρονται στην εσωτερική κατάσταση των φυτικών μερών και εξαρτώνται από την δομή των κυττάρων , την φύση των κυτταρικών τοιχωμάτων και από την παρουσία ορισμένων κυτταρικών ουσιών ( άμυλο, χυμός, νερό ). Οι καρποί πρέπει να έχουν συνεκτική σάρκα και να αντέχουν στις διάφορες μεταχειρίσεις τυποποίησης.
Τα χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν το παραπάνω κριτήριο είναι :
Σκληρότητα
Τραγανότητα
Μαλακότητα

ΓΕΥΣΗ – ΑΡΩΜΑ.
Η χημική σύσταση των σταφυλιών επιδρά στα αισθητήρια της γεύσης και της όσφρησης. Κάθε είδος έχει την δική του γεύση και χαρακτηριστικό άρωμα που καθορίζεται από γενετικούς παράγοντες αλλά επηρεάζεται και από το περιβάλλον. Οι αρωματικές ουσίες δεν επηρεάζουν μόνο την γεύση, αλλά έχουν και θρεπτική και φυσιολογική αξία. Ανοίγουν την όρεξη και συμβάλλουν στην έκκριση γαστρικών υγρών στο στομάχι του ανθρώπου. Οι καρποί συγκρατούν εύκολα οσμές από ξένες ουσίες στο χώρο όπου τοποθετούνται και εκτός από το φυσικό άρωμα είναι δυνατό να αποκτούν και δυσάρεστες οσμές. Για το λόγο αυτό οι ξένες ουσίες πρέπει να απομακρύνονται από τους χώρους αποθήκευσης και να αποφεύγεται η τοποθέτηση πολλών προϊόντων μαζί στον ίδιο χώρο που είναι ασυμβίβαστα κατά την συντήρηση.
Τα χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν την γεύση και το άρωμα είναι :
Γλυκύτητα – αλμυρότητα – πικρότητα
Οξύτητα – στυφότητα.
Οσμή ( ευχάριστη – δυσάρεστη )

ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ.
Η θρεπτική αξία των νωπών οπωροκηπευτικών καθορίζεται από τη σύστασή τους σε νερό, υδατάνθρακες, πρωτείνες, λιπίδια, βιταμίνες και ανόργανα άλατα. Η θρεπτική αξία των σταφυλιών δεν αναγνωρίζεται άμεσα από τον καταναλωτή και μόνο η διαφήμιση τονίζει τη σημασία του παράγοντα αυτού για να προωθήσει στην κατανάλωση ορισμένα προϊόντα (π.χ. ακτινίδια – αβοκάντο – λωτοί – πορτοκάλια).
Τα στοιχεία που προσδιορίζουν την θρεπτική αξία των φρούτων είναι:
Υδατάνθρακες – πρωτείνες – λιπίδια – βιταμίνες – ανόργανα μέταλλα.