Πιστοποιητικά

Η εταιρία μας είναι η μόνη στην περιοχή της Καβάλας η οποία διαθέτει όλα τα απαραίτητα Ευρωπαϊκά Πιστοποιητικά Διαχείρισης και Προϊόντων προσφέροντας έτσι ένα προϊόν το οποίο είναι ασφαλές, ποιοτικό και με σεβασμό στο περιβάλλον.

Επίσης έχει αναπτύξει και πιστοποιήσει τα ακόλουθα συστήματα ποιότητας, ασφάλειας και περιβάλλοντος σύμφωνα με τα πρότυπα:

IFS Standard, BRC Global Standard – Food, ISO 9001 : 2000, HACCP : ΕΛΟΤ, 1416, ISO 22000:2005, ISO 14001:2004, EUREPGAP Fruit and Vegetables