Ο Παναγιωτίδης Ιάκωβος, Διευθύνων Σύμβουλος και οραματιστής της εταιρείας, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η επιτραπέζια σουλτανίνα λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και στο εσωτερικό της χώρας, εμπότισε στο προϊόν του όλα εκείνα τα στοιχεία που έκρινε ότι θα το βοηθήσουν να ανταποκριθεί στις προσδοκίες του ευαισθητοποιημένου αλλά και απαιτητικού καταναλωτή αποδεικνύοντας παράλληλα έμπρακτα την αγάπη του για το περιβάλλον και την αειφόρο προστασία του.
Ο κύριος Παναγιωτίδης από τους πλέον εξειδικευμένους καλλιεργητές στο χώρο του επιτραπέζιου νωπού σταφυλιού γνωρίζει από πρώτο χέρι τις ανάγκες της καλλιέργειας και τις ανησυχίες όλων μας κάνοντας πράξη την τάση για ασφαλές και ποιοτικά ανώτερο προϊόν το οποίο θα είναι προσιτό και ασφαλές για όλους μας.

Παραγωγή

Οι σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς μας οδήγησαν να περιβάλλουμε την όλη διαχείριση, πέρα από την χρήση σύγχρονων τρόπων διατήρησης, συσκευασίας και μεταφοράς με εφαρμογές ήπιων μεθόδων καλλιέργειας όπως είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση στην καλλιέργεια.

Αυτό απαιτεί αυστηρό έλεγχο χρήσης φυτοφαρμάκων και εδαφολογικής μελέτης  σε όλη τη διάρκεια παραγωγής.

Εφαρμόζουμε πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παραγωγής (Σ.Ο.Δ) τόσο στα ιδιόκτητα αμπελοτεμάχια μας όσο και σε όλους τους συνεργαζόμενους με την εταιρεία παραγωγούς καθ’ όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου σύμφωνα με τα πρότυπα AGRO 2.1&2.2 – EUREPGAP από τον αρχικό σχεδιασμό έως και την συγκομιδή των προϊόντων.

Η διαχείριση της καλλιέργειας γίνεται από έμπειρους και εξειδικευμένους επιβλέποντες γεωπόνους σύμφωνα με τις πλέον σύγχρονες και φιλοπεριβαλλοντικές καλλιεργητικές πρακτικές (IPM, ICΜ, GAP) ώστε το τελικό προϊόν να είναι ποιοτικώς ανώτερο και να μην παρουσιάζει υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών τα οποία μπορούν να βλάψουν τον καταναλωτή.

Όλη η εισερχόμενη Α’ Ύλη η οποία συγκομίζεται και διατίθεται είναι:

  • πιστοποιημένη
  • πληροί όλες τις απαιτήσεις νομιμότητας, ασφάλειας και εμπορίας
  • αναλύεται ως προς τα ανώτερα επιτρεπτά όρια υπολειμμάτων (MRL’s) ανά συγκομιζόμενο αγροτεμάχιο σε διαπιστευμένο εργαστήρια εντός και εκτός της χώρας ώστε να μπορούν άφοβα οι καταναλωτές να γεύονται τους καρπούς της ελληνικής γης.

Εντός του υπερσύγχρονου συσκευαστηρίου εφαρμόζονται τα πλέον σύγχρονα συστήματα παραγωγής και διαχείρισης ώστε το τελικό προϊόν να φτάνει στον πάντα καταναλωτή φρέσκο και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σε όλες τις αγορές.