Οργάνωση & Διοίκηση

«ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Α.Ε»

Έτος ίδρυσης: 1978
Νομική μορφή: Ανώνυμη Εταιρεία
Αντικείμενο: Παραγωγή, τυποποίηση, διαλογή, συσκευασία, εμπορία νωπών επιτραπέζιων σταφυλιών και ακτινιδίων.
Διεύθυνση: 5ο χλμ. Ελαιοχωρίου – Φωλέας Καβάλας
Α.Φ.Μ.: 091911951    Δ.Ο.Υ.: Ελευθερούπολης
ΤΗΛ.: 2594092466 – 2594092589
Fax: 2594092171
T.Κ.: 64007
Email: info@vaspan.gr