Περιβάλλον

Η εταιρεία μας χρησιμοποιώντας σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Καλλιεργειών εξασφαλίζει την ελάχιστη χρήση φυτοφαρμάκων.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την ελάχιστη δυνατή καταπόνηση του περιβάλλοντος.
Στις εγκαταστάσεις μας κατά τις διαδικασίες της διαλογής, της τυποποίησης και της συσκευασίας χρησιμποιούμε όλες εκείνες τις διαδικασίες που προστατεύουν το περιβάλλον.
Σε αυτό συντελεί και η χρήση συσκευασιών απο βιολογικά αποδομήσιμα υλικά όπως χαρτοκιβώτια και ξύλινα τελάρα.