Ασφάλεια

Τους καταναλωτές τους ενδιαφέρει να μην υπάρχουν υπολείμματα φυτοφαρμάκων και βαρέων μετάλλων. Η χρήση γεωργικών φαρμάκων έχει καθιερωθεί σε όλα τα στάδια της γεωργικής παραγωγής και όλες σχεδόν τις καλλιέργειες. Φυσική συνέπεια της χρήσης τους είναι η ύπαρξη υπολειμμάτων στα προϊόντα που δημιουργούν σοβαρό πρόβλημα υγείας στον καταναλωτή όταν η περιεκτικότητά τους ξεπερνά τα ανώτατα επιτρεπτά όρια.
Τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την ασφάλεια των νωπών φρούτων είναι :
Υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων & βαρέα μέταλλα.

Τηλέφωνο - Fax

+30 25940 92466
+30 25940 92569

Θα μας βρείτε

5o χλμ. Ελαιοχωρίου - Φωλέας Καβάλας
Τ.Κ. 64007