Συσκευαστήριο

Το συσκευαστήριο μας κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο ετών ανακαινίστηκε ολικώς ώστε να συμβαδίζει με τις πλέον σύγχρονες ευρωπαϊκές τεχνολογίες στο χώρο της συσκευασίας. Η κατασκευή διασφαλίζει τη συμμόρφωση με όλες τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις υγιεινής και ορθής βιομηχανικής πρακτικής ώστε να παρέχει ένα ασφαλές και ποιοτικό προϊόν στους καταναλωτές... 

Παραγωγή

Ο Παναγιωτίδης Ιάκωβος, Διευθύνων Σύμβουλος και οραματιστής της εταιρείας, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η επιτραπέζια σουλτανίνα λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και στο εσωτερικό της χώρας, εμπότισε στο προϊόν του όλα εκείνα τα στοιχεία που έκρινε ότι θα το βοηθήσουν να ανταποκριθεί στις προσδοκίες του ευαισθητοποιημένου [...]

Τηλέφωνο - Fax

+30 25940 92466
+30 25940 92569

Θα μας βρείτε

5o χλμ. Ελαιοχωρίου - Φωλέας Καβάλας
Τ.Κ. 64007