Πολιτική

Η Διοίκηση της εταιρίας ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Α.Ε. έχει σαν κύριο μέλημα της την ποιότητα και την ασφάλεια των προσφερομένων προϊόντων με σεβασμό στο περιβάλλον όπως αυτές εκφράζονται μέσω:
•  Της καλής βιομηχανικής και υγιεινής πρακτικής (GMP, GHP)
•  Των εθνικών και ευρωπαϊκών νομικών διατάξεων για την παραγωγή και την εμπορία.
•  Των απαιτήσεων των σύγχρονων προτύπων για την ποιότητα, την ασφάλεια και την περιβαλλοντική διαχείριση των παραγόμενων προϊόντων
Σκοπός της εταιρείας είναι η διαρκής ικανοποίηση των απαιτήσεων τόσο των πελατών της όσο και των τελικών καταναλωτών και μέσα από αυτήν η αύξηση των δραστηριοτήτων και των πωλήσεων της. Ταυτόχρονα εξασφαλίζει την υψηλή ποιότητα σε υγιεινά και ασφαλή προϊόντα των οποίων η παραγωγή και η διανομή πραγματοποιείται με σεβασμό προς το περιβάλλον και κοινωνική ευθύνη.
Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων μας αποτελεί συνεχή δέσμευση μας.

Τηλέφωνο - Fax

+30 25940 92466
+30 25940 92569

Θα μας βρείτε

5o χλμ. Ελαιοχωρίου - Φωλέας Καβάλας
Τ.Κ. 64007