Οργάνωση & Διοίκηση

«ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Α.Ε»
Έτος ίδρυσης: 1978
Νομική μορφή: Ανώνυμη Εταιρεία
Αντικείμενο: Παραγωγή, τυποποίηση, διαλογή, συσκευασία, εμπορία νωπών επιτραπέζιων σταφυλιών και ακτινιδίων.
Διεύθυνση: 5ο χλμ. Ελαιοχωρίου - Φωλέας Καβάλας
Α.Φ.Μ.: 091911951    Δ.Ο.Υ.: Ελευθερούπολης
ΤΗΛ.: 2594092466 - 2594092589
Fax: 2594092171
T.Κ.: 64007
Email: info@vaspan.gr

Τηλέφωνο - Fax

+30 25940 92466
+30 25940 92569

Θα μας βρείτε

5o χλμ. Ελαιοχωρίου - Φωλέας Καβάλας
Τ.Κ. 64007